×
Click for more products.
No produts were found.

Adatvédelmi irányelvek

Az Általános Szerződési Feltételeinken túl ez az Adatvédelmi szabályzat meghatározza az Ön személyes adatainak kezelésének módját, céljait, indokait, feltételeit.

Az Arm Toys Ltd. (a "Vállalat") az Ön személyes adatait az általános adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 rendelet) és a személyes adatok védelméről szóló törvény előírásainak megfelelően kezeli.

A törvényi előírásoknak való megfelelés érdekében jelen adatvédelmi nyilatkozattal a Társaság tájékoztatást ad az Ön jogairól, a gyűjtött személyes adatok típusáról, kezelésük alapjáról, tárolásuk és felhasználásuk módjáról, valamint az esetekről. amelyben harmadik felek részére nyújtják.

Az Art. A 2016/679 EU-rendelet 4. cikkének értelmében a „személyes adat” minden olyan információ, amely egy azonosított természetes személyre vagy olyan természetes személyre vonatkozik, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen olyan azonosító révén, mint a név, azonosító szám, helymeghatározási adatok, online azonosítója vagy az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichés, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző egy vagy több jellemző alapján.

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete ("Általános Adatvédelmi Rendelet") szerinti kötelezettségeinknek megfelelően a Társaság garantálja, hogy a személyes adatok, így a név, cím, telefonszám és e-mail cím feldolgozása minden esetben a megfelelő módon történik. rendelettel és a személyes adatok védelme terén alkalmazandó bolgár jogszabályokkal.

1. Személyes adatok gyűjtése és felhasználása

A Társaság személyes adatokat gyűjt, hogy felkészüljön:

· Szerződés előkészítése és megkötése, beleértve annak végrehajtását ill

· Marketingtevékenység – abban az esetben, ha a személyes adatok felhasználásához kifejezett, szabad és tájékozott hozzájárulás megadása után kerül sor.

Az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag a www.armtoys.bg weboldal céljaira kezeljük. Tevékenységünk célja az áruk távértékesítése, a weboldalon található felhasználói profilok kezelése, valamint a Társaság tevékenységének belső elemzéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó statisztikai célok.

A Társaság nem gyűjt személyes adatokat azon túlmenően, amelyek tevékenysége végzéséhez szükségesek, vagy amelyeket Ön az Ön kifejezett és szabad hozzájárulásával adott meg.

2. Az általunk kezelt személyes adatok

2.1. Szerződéskötés, áruszállítás és vevők tájékoztatása céljából

Áru adásvételi szerződés megkötése céljából az alábbi személyes adatokat gyűjtjük:

· Három név;

· Email cím;

· Telefon és szállítási cím;

· Bankszámlaszám;

· Életkor;

· Hangrögzítési adatok a támogatott telefonközpontból.

A személyes adatokat az oldalunkon található megrendelőlapon keresztül gyűjtjük – felhasználói profilon vagy vendégként. A személyes adatok kezelése olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett szerződő fél, vagy az érintett kérésére a szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez (6. cikk (1) bekezdés, "b" pont) rendelet" pontja) .

2.2. Marketing tevékenység céljából

Hírlevél küldéséhez és egyéb marketing tevékenységhez a következő személyes adatokat gyűjtjük:

· Két név;

· Email cím;

· Egyéb, Ön által meghatározott marketingcélokkal kapcsolatban megadott adatok, amelyekről Önt tájékoztatták;

A személyes adatok gyűjtése kifejezett hozzájárulás alapján történik (a rendelet 6. cikk (1) bekezdés "a" pontja). A beleegyezés a fent említett adatok némelyikének megadásával és egy négyzet bejelölésével történik - "Elfogadom, hogy személyes adataimat a hírlevél küldéséhez felhasználjuk, és ismerem az Adatvédelmi szabályzatot".

2.3. Technikai információ

Minden alkalommal, amikor megnyitja a www.armtoys.bg webhelyet és/vagy annak különböző szakaszait, a következő tartalmú információs protokoll formájában kapunk információkat:

· Az Ön IP-címe és az oldal, amelyről oldalunkra irányították;

· Információk a weboldalunkon való tartózkodásáról és az Ön által meglátogatott részekről;

· Információk az Ön böngészőjéről és operációs rendszeréről;

· Egyéb típusú műszaki információk, az információs rendszer műszaki követelményeinek megfelelően;

A személyes adatok gyűjtése kifejezett hozzájárulás alapján történik (a rendelet 6. cikk (1) bekezdés "a" pontja). A beleegyezés az „Elfogadom” gomb megnyomásával fejezhető ki az „Ismerem az Arm Toys OOD adatvédelmi szabályzatát, és hozzájárulok a cookie-k használatához a weboldal használata során” mezőben.

2.4. Egyéb adatok

A jogszabályi előírásokkal és az oldal által kínált különféle árutípusokkal kapcsolatban más típusú személyes adatok gyűjtése is szükségessé válhat. Ezekben az esetekben a Társaság kifejezetten tájékoztatja Önt a szükséges személyes adatokról, a gyűjtés okáról és kezelésük céljáról.

3. Nem kezelt személyes adatok

A társaság nem gyűjt és nem kezel olyan személyes adatokat, amelyek:

· felfedni a felhasználók faji vagy etnikai származását, illetve egészségi állapotukkal vagy mentális állapotukkal kapcsolatos egyéb adatokat;

· felfedni politikai, vallási vagy filozófiai meggyőződését vagy szakszervezeti tagságát;

· nyilvánosságra hozni genetikai vagy biometrikus adatokat, illetve a felhasználók szexuális irányultságára vonatkozó adatokat.

4. A személyes adatok Társaság általi feldolgozásának okai és céljai

A megadott személyes adatok kezelése a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott indokokkal és célokkal összhangban történik.

A társaság nem hoz automatizált döntéseket, és a megadott adatokat nem használja fel hirdetési vagy marketing célokra, és nem adja át harmadik félnek, kivéve bizonyos esetekben, nevezetesen:

· ha erről jogszabály rendelkezik;

· ha ezt egy illetékes állam vagy igazságügyi hatóság megfelelően kéri;

· ha megkaptuk az Ön kifejezett hozzájárulását ehhez.

4.1. A személyes adatok kezelésének indokai

A személyes adatok kezelésének indokai a következők:

· Az ügyfelekkel fennálló szerződéses és szerződéses kapcsolatok előtt, távollevők vásárlására vonatkozó szerződés megkötésével kapcsolatban;

· Az Ön kifejezett és szabadon kifejezett hozzájárulása bizonyos típusú személyes adatok kezeléséhez;

· A Társaság tevékenységével kapcsolatos jogi követelmények.

4.2 A személyes adatok kezelésének céljai

A Társaság által gyűjtött személyes adatokat a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott indokok alapján és az alábbi célokból kezeljük:

· A Társaság és a felhasználó közötti szerződés megkötésével kapcsolatos minden tevékenység elvégzése;

· Az elektronikus áruházból leadott rendelés teljesítése;

· Számviteli szabályozási követelmények;

· Kezelheti felhasználói profilját vagy a webhely blogrészének használatát;

· Értesítés az új promóciókról és aktuális ajánlatokról;

· Igénylési és jótállási szolgáltatási jogának gyakorlása;

· Válaszok kérdésekre és kérdésekre.

5. A megadott adatok tárolási ideje

A Társaság az Ön adatait a törvényben meghatározott feltételek szerint tárolja. A fő kritérium, amely alapján meghatározzuk a feldolgozás időtartamát, az az idő, ameddig az információra van szükség.

Abban az esetben, ha nem jön létre szerződés, az Ön személyes adatait haladéktalanul töröljük. A szerződés teljesítéséhez megadott személyes adatokat a szerződés teljesítésének időtartama alatt tároljuk. Azokban az esetekben, amikor az Ön hozzájárulása alapján kezelünk személyes adatokat, azokat mindaddig tároljuk, amíg Ön visszavonja hozzájárulását, és gyakorolja az Ön által megadott összes személyes adat elfelejtéséhez/törléséhez való jogát.

6. Technikai biztonság a személyes adatok védelmével kapcsolatban

A társaság bevezette a személyes adatok feldolgozásához és védelméhez szükséges összes technikai és szervezési intézkedést a 2016/679 EU-rendeletnek és a vonatkozó bolgár jogszabályoknak megfelelően.

A megtett intézkedések megfelelnek a megadott személyes adatok feldolgozásával és tárolásával kapcsolatos konkrét kockázatoknak. Szervezeti és technikai szempontból biztosított az adatok elvesztése, módosítása, eltulajdonítása vagy jogosulatlan harmadik fél általi illegális hozzáférés elleni védelme.

7. Cookie-k

A www.armtoys.bg webáruház használatának megkönnyítése érdekében cookie-kat használunk. A cookie-k kis adatfájlok, amelyeket az Ön böngészője tárol az Ön számítógépének merevlemezén, és amelyek szükségesek weboldalunk használatához.

Cookie-kat használunk, hogy jobban megértsük, hogyan használják az emberek webhelyünket, és jobb navigációt biztosítunk. Tájékoztatást adnak arról, hogy Ön már járt-e az oldalon, vagy új látogató-e. A sütik nem tárolnak személyes adatokat, és nem gyűjtenek semmilyen egyéb olyan információt, amely azonosíthatná Önt.

Ha nem szeretne sütiket fogadni, kérjük, állítsa be az internetböngészőjét úgy, hogy törölje az összes cookie-t számítógépe merevlemezéről, blokkolja a cookie-kat, vagy figyelmeztesse Önt a cookie-k tárolása előtt.

A www.armtoys.bg webhely által használt cookie-k konkrét típusainak megismeréséhez ismerkedjen meg a cookie-kra vonatkozó szabályzatunkkal.

8. Személyes adatok megosztása és közzététele harmadik felekkel

Bizonyos esetekben a Társaság kiadhat bizonyos személyes adatokat olyan partnereinknek vagy alvállalkozóinknak, akik a Társaság tevékenységéhez kapcsolódó termékek és szolgáltatások nyújtása révén velünk dolgoznak, vagy segítik a Társaságot marketingtevékenységében.

A Társaság az Ön személyes adatait harmadik félnek átadhatja, ideértve az Európai Unión kívüli harmadik feleket is, a rendelet követelményeinek betartása mellett, mint pl.

· Játékok, versenyek vagy promóciók szervezésekor az adott játékok szabályai szerint;

· Futárok és/vagy egyéb harmadik felek, akik a termékek kiszállítását szervezik;

· Harmadik felek, akikkel a Társaság szerződéses kapcsolatban áll a tartalom vagy a hirdetések szállításával és mérésével kapcsolatban, ideértve a hirdetési tartalom kézbesítésére szolgáló szervereket, a kereskedési készletek cseréjét (Ad Exchanges), a közzétételi eszközöket (SSP), a hirdetési eszközöket (DSP);

· Harmadik felek, akikkel a Társaság szerződéses jogviszonyban áll a Virtuális Szerverek (VPS) használatára vonatkozóan;

· Harmadik felek, akik szolgáltatásokat nyújtanak a Vállalat termékeinek és szolgáltatásainak reklámcélzásának javítása érdekében;

· Általánosan elismert szolgáltatók, amelyek nyilvánosan kijelentették, hogy megfelelnek a GDPR-nak és az elektronikus adatvédelmi irányelveknek, mint például a Google és a Facebook. A hozzájárulás magában foglalja az egyedi, személyre szabott azonosítók elhelyezését és megjelölését is, beleértve a cookie-k, a localStorage vagy más alkalmas, általánosan elfogadott webes technológia használatát;

· A call center megrendeléséhez és kiszolgálásához kapcsolódó szerver- és felhőszolgáltatások szolgáltatói;

· A Társaságnak szolgáltatásokat nyújtó harmadik felek, mint például könyvelők, könyvvizsgálók, ügyvédek, közjegyzők, reklám- és PR ügynökségek vagy szisztematikus adatkezeléssel foglalkozó cégek.

A Társaság a személyes adatokat csak a 679/2016/EK rendelet és a bolgár jogszabályok előírásainak megfelelően a technikai és jogi mechanizmusok kifejezett rendelkezése után osztja meg harmadik felekkel, amelyekben a megosztott személyes adatok feldolgozása megtörténik.

A Társaság vállalja, hogy minden intézkedést megtesz a személyes adatok jogszerű kezelésének biztosítása érdekében, a jelen Szabályzatban meghatározott adatvédelmi követelményeknek megfelelően.

9. Az Ön, mint érintett jogai

A rendelet értelmében a személyes adatok minden egyes alanya a következő jogokkal rendelkezik:

9.1. Hozzáférési jog

Önnek joga van ingyenesen megtudni, hogy milyen személyes adatokat kezelünk és kezelünk-e.

9.2. Helyesbítés joga

Amennyiben az Ön adatai és az általunk kezelt adatok között eltérés mutatkozik, Önnek jogában áll kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük a birtokunkban lévő pontatlan adatokat.

9.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Bizonyos körülmények között jogában áll kérni bizonyos adatok kezelésének korlátozását vagy blokkolását. Ilyen esetek az Ön személyes adatai pontosságának, az adatkezelés alapjának vagy jogellenességének ellenőrzése.

9.4. Törlési jog

Azokban az esetekben, amikor az adatkezelés alapja már nem áll fenn, Ön jogosult az általunk kezelt összes adat törlését kérni.

9.5. Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben ugyanahhoz a szolgáltatáshoz, de más szolgáltatótól kívánja felhasználni elektronikusan megadott személyes adatait, jogában áll kérni azok gépi olvasható formátumban történő továbbítását egy másik szolgáltatóhoz. Ez a jog csak azokra az adatokra vonatkozik, amelyeket az Ön hozzájárulásával bocsátott rendelkezésünkre.

9.6. Tiltakozás joga

Ha nem ért egyet azzal, ahogyan személyes adatait kezeljük, Önnek jogában áll tiltakozni. Ez a jog csak azokra az adatokra vonatkozik, amelyek kezelése közérdekű feladat ellátásához vagy az adatkezelőre ruházott hatósági jogosítványok gyakorlásához szükséges, valamint azokra az adatokra, amelyek kezelése az adatkezelő céljainak megvalósításához szükséges. az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekei, kivéve, ha az érintett érdekei elsőbbséget élveznek ezen érdekekkel szemben.

9.7. A hozzájárulás visszavonásának joga

A hozzájáruláson alapuló adatszolgáltatás során bármikor jogosult kérni az adott típusú személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulásának visszavonását.

9.8. Fellebbezési jog

Ha nem elégedett azzal, ahogyan az Ön által benyújtott kérelmet a fent említett jogok valamelyikével kapcsolatban kezelték, vagy úgy gondolja, hogy személyes adatait nem jogszerűen kezeljük, jogosult panaszt tenni a Személyes Adatok Védelmével foglalkozó Bizottság, amely a 2016/679 EU-rendelet és a személyes adatok védelméről szóló törvény végrehajtásáért felelős felügyeleti hatóság.

Ha a fenti jogok valamelyikével élni kíván, az erre vonatkozó kérelmét pontos kérelmével az alábbi email címre küldheti el: armtoys @ gmail.com

Меню

Click for more products.
No produts were found.

Профил

Click for more products.
No produts were found.

Menu

Menu

Create a free account to use wishlists.

Sign in